Νέα έργα στη Νότια Κυνουρία

Για τις δημοτικές ενότητeς Λεωνιδίου, Τυρού και Κοσμά.
Νέα έργα και μελέτες για όλες τις περιοχές του Δήμου Νότιας Κυνουρίας προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012. Παράλληλα, προβλέπονται και τα έργα εκείνα τα οποία είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να συνεχιστούν εντός του τρέχοντος έτους.

Ι. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μετατοπίσεις-βελτιώσεις-επεκτάσεις Δηµοτικού φωτισµού .Ε. Δήµου-50.000,00-€
Βελτίωση εγκατάστασης εναπόθεσης λυµάτων-12.600,00-€
Μελέτη προστασίας ακτών από τη διάβρωση και ανάπλασης παραλίας--
κατοικηµένης περιοχής--135.000,00-€
Μελέτη µικρού βιολογικού (ΧΑΔΑ)-3.690,00-€
Επικαιροποίηση µελέτης βιολογικού καθαρισµού Δηµοτικών Σφαγείων--
Δήµου Νότιας Κυνουρίας--15.000,00-€

Τοπική Κοινότητα Κοσµά

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

Επισκευές καταστήµατος-Δ.Ε. Κοσµά (Συνεχιζόµενο)-60.000,00-€
Κατασκευή γηπέδου 5Χ5-Δ.Ε. Κοσµά (Συνεχιζόµενο)-45.000,00-€
Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Κοσµά (Συνεχιζόµενο)-75.000,00-€
Οδοποιία ΔΕ Κοσµά (Συνεχιζόµενο)-29.400,00-€
Βελτιώσεις όψης εισόδου ΔΕ Κοσµά (Συνεχιζόµενο)-10.000,00-€
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ♠Ν-219.400,00 €

ΝΕΑ
Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοσµά-7.200,00-€
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΕ Κοσµά-7.200,00-€
Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΕ Κοσµά---7.200,00-€
Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ΔΕ Κοσµά-----7.200,00-€
Συντήρηση αίθουσας τέως Δηµοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κοσµά---5.000,00-€
Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση Κοινοτικών δρόµων Κοσµά Τ.Κ. Κοσµά-80.000,00-€
Κατασκευή Οστεοφυλακίου Τ.Κ. Κοσµά-----60.000,00-€
Κατασκευή σχαρών όµβριων υδάτων Τ.Κ. Κοσµά----12.000,00-€
Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κοσµά-----12.000,00-€

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος για την οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας (Συνεχιζόµενο)-------10.000,00-€
Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου (Συνεχιζόµενο)-------19.970,00-€
Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσµά (Συνεχιζόµενο)---4.400,00-€
Μελέτη κατασκευής γέφυρας Ταξιαρχών Λεωνιδίου (Δήµου Λεωνιδίου (Συνεχιζόµενο)-------26.000,00-€
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ-------60.370,00-€
-ΝΕΑ

Συντήρηση και επισκευή Δηµοτικών κτιρίων-Δ.Ε. Λεωνιδίου---7.200,00-€
Συντήρηση και επισκευή Κλειστού γυμναστηρίου-Δ.Ε. Λεωνιδίου--5.000,00-€
Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα-Δ.Ε.--
Λεωνιδίου-------27.060,00-€
Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων-Δ.Ε. Λεωνιδίου----7.200,00-€
Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων---10.874.852,65 €
Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ΔΕ Λεωνιδίου---7.200,00-€
Επέκταση δικτύου απορροής όµβριων ΔΕ Λεωνιδίου---7.200,00-€
Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ΔΕ Λεωνιδίου----7.200,00-€
Διαµόρφωση χώρων Πάρκινγκ-------5.000,00-€
Επισκευές στο κτίριο του Δηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου-25.000,00-€

Δηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ---
Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς νέα Σφαγεία και προς περιοχή Αγίου---
Νεκταρίου Λεωνιδίου (Συνεχιζόµενο)--9.860,00-€-
Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Επισκοπή και το Κοίλασο ΤΔ---
Λεωνιδίου (Συνεχιζόµενο)-----6.706,00-€-
Κατασκευή αποχετευτικού όµβριων (Μετόχι Ελώνης, Καβοντόρου---
Κοψοµούστακου, Μαραθιάς) (Συνεχιζόµενο)-5.403,00-€-
Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χαντζόπουλου (Κοίλασο) και Νότια---
δεξαµενή ύδρευσης Λεωνιδίου (Συνεχιζόµενο)-17.745,00-€-
Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου - Χοντζόπουλου στο Κοίλασο---
(Συνεχιζόµενο)-----12.632,00-€-
Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ-.Κ. Λεωνιδίου (Συνεχιζόµενο)-45.000,00-€-

ΝΕΑ
Δ .Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ---
Φωτισµός πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου-5.000,00-€-
Αποπεράτωση αποχετευτικών-.Κ. Λεωνιδίου-30.000,00-€-
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Πλάκας ΔΚ---
Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου-----7.200,00-€-
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λάκκου ΔΚ---
Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου-----7.200,00-€-
Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λεωνιδίου ΔΚ---
Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου-----7.200,00-€-
Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκκου ΔΚ---
Λεωνιδίου-----6.000,00-€-
Κατασκευή σκάλας στη γέφυρα Ταξιάρχη ΔΚ Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου-6.000,00-€-
Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στην-.Κ. Λεωνιδίου-20.700,00-€-
Διαµόρφωση δρόµου από Δηµοτικό αµαξοστάσιο µέχρι δρόµο Πλάκας---
ΔΚ Λεωνιδίου ΔΕ Λεωνιδίου----5.000,00-€-
Ανακατασκευή µαντρότοιχου κοιµητηρίου Αγίων Πάντων ΔΚ Λεωνιδίου---
Δε Λεωνιδίου-----5.000,00-€-
Ανακατασκευή µαντρότοιχου κοιµητηρίου Αγίου Χαραλάµπους ΔΚ---
Λεωνιδίου-----7.200,00-€-
Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΔΚ Λεωνιδίου-46.740,00-€-
Μελέτη αναβάθµισης δικτύου άρδευσης ΔΚ Λεωνιδίου-18.450,00-€-
Μελέτη αναβάθµισης υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και---
παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου-24.600,00-€-
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων-.Κ. Λεωνιδίου--10.000,00-€-
Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες Οικισµού Λάκου ΔΚ Λεωνιδίου-7.200,00-€-
Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες Οικισµού Πλάκας ΔΚ Λεωνιδίου-7.200,00-€-

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕ ΤΥΡΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ---
Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δηµοτικό γυμναστήριο Τυρού---
(Ποδοσφαιρικό ₃ήπεδο Τυρου)- Συνεχιζόµενο---102.350,00-€
Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού Δηµοτικού σχολείου Τυρού--
σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς (Συνεχιζόµενο)--200.000,00-€
Έργα υδροληψίας και κατασκευής δεξαµενών (Συνεχιζόµενο)--1.770,00-€
Συντήρηση δηµοτικής οδοποιίας (Συνεχιζόµενο)--2.177,00-€
Ασφαλτοστρώσεις Δηµοτικών οδών - (Δήµος Τυρού)(Συνεχιζόµενο)-24.180,00-€
Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Δηµοτικό Σχολείο και---
Νηπιαγωγείο) Δήµου Τυρού (Συνεχιζόµενο)---19.158,09-€
Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (₃υµνάσιο) Δήµου Τυρού--
(Συνεχιζόµενο)----39.135,00-€
Προετοιµασία φακέλου για τη µελέτη του έργου "Κατασκευή---
Διοικητηρίου"(Δήµου Τυρού) (Συνεχιζόµενο)---3.570,00-€
Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων Δήµου Τυρού (Συνεχιζόµενο)--5.904,00-€
Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής--
πόλης Δήµου Τυρού (Συνεχιζόµενο)---15.340,00-€
Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ Δήµου Τυρού---
(Συνεχιζόµενο)----8.160,00-€

-ΝΕΑ----
Συντήρηση και επισκευή Δηµοτικών κτιρίων-.Ε. Τυρού--7.200,00-€
Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων-.Ε Τυρού---7.200,00-€
Αποκατάσταση ανενεργού ΧΑΔΑ ΔΕ Τυρού---7.200,00-€
Κατασκευή σχάρας αποροής οµβρίων στη θέση γήπεδο ΔΕ Τυρού--6.000,00-€
Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ΔΕ Τυρού---7.200,00-€
Διαµόρφωση χώρου αθλοπαιδιών ΔΕ Τυρού---7.200,00-€
Αποκατάσταση δρόµου προς χωµατερή ΔΕ Τυρού--3.500,00-€
Κατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ΔΕ Τυρού-12.600,00-€
Τοιχίο αντιστήριξης στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ΔΕ Τυρού--12.600,00-€
Διαµόρφωση χώρου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ΔΕ Τυρού--12.600,00-€
Μελέτη κλειστού γυμναστηρίου ΔΕ Τυρού---12.300,00-€
Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΔΕ Τυρού--49.200,00-€
Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού ΔΕ Τυρού (τµήµα επαρχιακού---
δικτύου)----24.600,00-€

Πηγή:Αρκαδικές Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου