Μετά τις 15 Αυγούστου τα επιδόματα του ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ ανακοινώνει ότι τα οικογενειακά επιδόματα του Δ’ διμήνου 2012, λόγω μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών, θα καταβληθούν μετά τις 15 Αυγούστου 2012.
Πρόκειται για:
- πολυτεκνικό επίδομα,
- επίδομα τρίτου παιδιού,
- πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες,
- εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου