Ενημέρωση πολιτών σχετικά με ερωτηματολόγιο ΥΠΕΣ

" Το 2013 έχει ορισθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών (ΕΕΠ) με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Πολίτη της Ένωσης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ως ο αρμόδιος δημόσιος φορέας για τη διάδοση του Έτους και το συντονισμό της διοργάνωσης δράσεων το 2013, έχει δημιουργήσει σχετικό σύνδεσμο, όπου έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο ( http://eyc2013.ypes.gr/?page_id=938 ) και παρακαλείσθε όπως το συμπληρώσετε με σκοπό την αποτύπωση χρήσιμων συμπερασμάτων που θα παρουσιαστούν σε σχεδιαζόμενη από το ΥΠΕΣ ημερίδα. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου