Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό συμβούλιο με θέμα την πρόσληψη πυροφυλάκων

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 11/2014 συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο
Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 7η Ιουλίου 2014 – ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,

με μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Θέμα (μόνο): Περί της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
Το θέμα της πρόσκλησης είναι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
που αναφέρεται στους περιορισμούς αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα
πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών,
διότι αφορά σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης καθώς απαιτείται να γίνουν
ενέργειες πρόσληψης προσωπικού ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου για την κάλυψη
αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη
ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου και να , με αυτόν τον τρόπο,
διαφυλαχτεί ο φυσικός πλούτος της ευρύτερης περιοχής, να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, και η ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου
Ν Κυνουρίας.
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου