Πρόσληψη 4 ατόμων ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Όλη η προκήρυξη ΕΔΩ
notiakynouria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου