Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας στις 02 Ιουν 2015

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (9/2015) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (2η) Ιουνίου (2015) – ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
Θέμα 1ο: Περί του καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Κολινιώτης Δημήτριος)
Θέμα 2ο: Περί αιτήματος παράτασης χρονοδιαγράμματος σύμβασής με την ΟΤΔ Πάρνωνα για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση δικτύου άρδευσης Λεωνιδίου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 3ο: Περί της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση δικτύου άρδευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4ο: Περί της συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισμού Παλαιοχωρίου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 5ο: Περί της έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων εις μνήμη του Μακεδονομάχου «Καπετάν Φούφα», στο Πλατανάκι. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 6ο: Περί της εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δ.Ε. Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας», με βάση την 41/2015 μελέτη της Δ.Τ.Υ Δήμου Τρίπολης, Π/Υ 12.000,00€. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)
Θέμα 7ο: Περί της εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας», με βάση την 39/2015 μελέτη της Δ.Τ.Υ Δήμου Τρίπολης, Π/Υ 22.500,00€. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)
Θέμα 8ο: Περί της εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δ.Ε. Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας», με βάση την 40/2015 μελέτη της Δ.Τ.Υ Δήμου Τρίπολης, Π/Υ 15.000,00€. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)
Θέμα 9ο: Περί της συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 10ο: Περί της συμπλήρωσης της 228/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας για τον ορισμό αναπληρωματικών μελών στο τριμελές αρμόδιο όργανο για την σφράγιση και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου μας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 11ο: Περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Παραλία Τυρού στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τυρού». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 12ο: Περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου παραλίας Τυρού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών του Γυμνασίου παραλίας Τυρού. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Θέμα 13ο: Περί της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως ή ανοικείως καταβληθέντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 14ο: Περί διαγραφής τελών αποχέτευσης. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 15ο: Επί αιτήσεως Παπανικολάου Γεώργιου του Νικολάου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 16ο: Περί της χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
(29) Μαΐου (2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου