13η Πρόσκληση Δ.Σ.Νότιας Κυνουρίας στις 13/7/2015

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (13/2015) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (13η) Ιουλίου (2015) – ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Θέμα 1ο: Περί της συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 2ο: Καταρχήν συζήτηση για την διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 notiakynouria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου