Ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου "ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ"Πρόσκληση (Σύλλογος Λεωνίδιο από το 1890)
Καλούμε τα μέλη του συλλόγου "ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ" σε ετήσια γενική συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην ιδιόκτητη αίθουσα του Συλλόγου μας, Λεωχάρους 1, στον Πειραιά.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, στις  18 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοινώσεις
2. Λογοδοσία Δ.Σ.επί πεπραγμένων χρήσεως 2014
3. Απολογισμός χρήσεως 2014
4. Έκθεση εξελικτικής επιτροπής και έγκριση  απολογισμού χρήσεως 2014
5. Κατάθεση και έγκριση προϋπολογισμού Χρήσεως 2015

Ο Προεδρος 
Βασίλειος Ευσταθίου 

Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχαήλ Κουρμπέλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου