Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νότιας Κυνουρίας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου  την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1o: Επί αιτήσεως Μιχαήλ Κόκκινου, Ιδιοκτήτη καταστήματος "Καφενείο- Μπάρ" στην Τοπική Κοινότητα Τυρού του Δήμου µας, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Θέμα 2ο:  Επί αιτήσεως  Ιωάννη Κεκέ, Ιδιοκτήτη καταστήματος "Σνάκ Μπάρ-Ζαχαροπλαστείο(µε εργαστήριο)" στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων του Δήμου µας, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Θέμα 3ο: Επί αιτήσεως Νικήτα Εγγλέζου, Ιδιοκτήτη καταστήματος "Καφετέρια -Μπάρ" στην Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίϊκων του Δήμου µας, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής,
Θέμα 4ο: Επί αιτήσεως Μαρίας Θεοδωροπούλου, Ιδιοκτήτριας καταστήματος "Καφετέρια -Ζαχαροπλαστείο(χωρίς παρασκευαστήριο)" στην Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίϊκων του Δήμου µας, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Θέμα 5ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρολόγου , Ιδιοκτήτη καταστήματος "Καφετέρια" στην Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίϊκων του Δήμου µας, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Θέμα 6ο: Περί της διατύπωσης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης και αντιμετώπισης των Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
Θέμα 7ο : Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ( 1175/2-12-20 10) προπληρωμής εξόφλησης εγγυητικών επιστολών της ΕΤΕ του πρώην Δήμου Λεωνιδίου.
Θέμα 8ο: Ενημέρωση επί εγγράφου Νικολάου Κουβούση (πρόθεση προσφοράς 5000€ για εκτέλεση έργου στην Τ.Κ Αγ. Βασιλείου).
Θέμα 9ο: Περί της διατύπωσης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
Θέμα 10ο: Επί της επιστροφής του ποσού της πάγιας προκαταβολής έτους 2010 από τη διαχειρίστρια δημοτική υπάλληλο Μαρία Γ. Λαλουδάκη / ΠΕ (Οικονομολόγος) και της απαλλαγής της υπολόγου αυτής από κάθε περαιτέρω ευθύνη.
Θέμα 11ο: Περί της πρόσληψης (διορισμού) πληρεξούσιου δικηγόρου, για την εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία - πρόσκληση προς τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας από την κ. Μαρία Καναβού.
Θέμα 12ο: Περί του ορισμού ορκωτού λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.
Θέμα 13ο: Περί της διατύπωσης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης µε θέμα "Καθορισμός, για την περίοδο (2011- 2014) των κοινοχρήστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση κατ' έτος της χρήσης απευθείας (χωρίς δημοπρασία) καθώς και της επιβολής του οικείου τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα αυτούς".
Θέμα 14ο: Περί της διατύπωσης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης µε θέμα "Καθορισμός, για την περίοδο (2011- 2014) των κοινοχρήστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µε πλειοδοτική δημοπρασία και του προσδιορισμού του οικείου ελαχίστου ορίου προσφοράς".
Θέμα 15ο: Περί της σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας οικ. Έτους 2011.
Θέμα 16ο: Προμήθεια ελαστικών σε αυτοκίνητα του Δήμου µας.
Θέμα 17ο: Ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου µας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου