Τροπολογία για τη μεταφορά των μαθητών

Με τροπολογία, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών», από τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, επιλύεται το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά μαθητών από το τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης με τη παράταση της ισχύουσας μεταβατικής ρύθμισης έως το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα μεταφοράς με ευθύνη των δήμων.
Για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών σημειώνεται ότι ...
οι δαπάνες, που δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους (ιδιοκτήτες λεωφορείων) από τις νομαρχίες, θεωρούνται νόμιμες εφόσον «ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικό έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης». Παράλληλα, ορίζεται ότι «εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί έως 31.12.10 οι σχετικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη νέων μειοδοτών, η μεταφορά των μαθητών πραγματοποιείται από τις οικείες περιφέρειες, κατόπιν παράτασης των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010». Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης», από το επόμενο σχολικό έτος η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται με ευθύνη των δήμων.

από ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου