Επιστολή διαμαρτυρία του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας προς την ΔΕΗ

Θέμα: Διακοπή Ηλεκτροδότησης στην Περιοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
΄Όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι του έτους 2010 συνέβησαν, με υπαιτιότητα της Επιχείρησής σας, διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των τότε Δήμων Λεωνιδίου και Τυρού (Τουριστικοί Τόποι), οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα στους κατοίκους - στους επισκέπτες και στους επαγγελματίες των ο.τ.α αυτών.
Το ίδιο συνέβη και το Μεγάλο Σάββατο (23-04-2011) το βράδυ στις Δημοτικές Ενότητες Λεωνιδίου και Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, η οποία δημιούργησε επίσης προβλήματα στους κατοίκους - στους επισκέπτες και στους επαγγελματίες των Δημοτικών αυτών Ενοτήτων του Οργανισμού μας.
Οφείλω βέβαια να τονίσω στο σημείο αυτό ότι η Επιχείρησή σας και το Προσωπικό της έδωσαν γρήγορα λύση, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Επειδή όμως οι διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή μας, σε περιόδους μάλιστα τουριστικής αιχμής, εκτός του ότι εκθέτουν την αξιοπιστία της Επιχείρησής σας, έχουν εξαντλήσει την ανοχή της Δημοτικής Αρχής - των κατοίκων μας - των επισκεπτών μας - των επαγγελματιών μας, σας ζητώ να με ενημερώσετε άμεσα και έγγραφα
α) σε τι οφείλονται οι διακοπές αυτές,
β) τον σχεδιασμό σας για την αντιμετώπισή τους,
γ) τον προγραμματισμό σας και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας για να μη ξανασυμβούν.
Διατελών εν αναμονή

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
Ιωάννης Η. Μαρνέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου