Προσωπικό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα διατεθεί σε υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων εγκρίθηκαν ανάμεσα στο Δήμο Τρίπολης και τους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και νότιας Κυνουρίας. Στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων, προβλέπεται η διάθεση του τεχνικού προσωπικού των δήμων
Γορτυνίας, Νότιας Κυνουρίας και Μεγαλόπολης, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
Πιο αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης ενέκρινε τη σύναψη αυτών των τριών συμβάσεων που αναφέρουν ότι η ισχύς τους, θα αρχίσει με την υπογραφή
των συμβαλλόμενων μερών και θα διαρκέσει μέχρι και 31-12-2012.
Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται από το άρθρο 100 του Ν.
3852/2010, σύμφωνα με το οποίο, δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση των αυξημένων αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν καθώς και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους.

απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου