Απαντητική Επιστολή από ΔΕΗ προς Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας για την διακοπή που έγινε στις 15.8.2010 και το Μ. Σάββατο του 2011 οφείλεται στην απότομη αύξηση της ζήτησης ενέργειας (υπερφόρτιση του δικτύου), τα μέσα προστασίας που είναι τοποθετημένα κατά μήκος της κεντρικής γραμμής από το Άστρος έως το Λεωνίδιο λειτούργησαν για ασφάλεια του δικτύου και διέκοψαν την ηλεκτροδότηση.
Μετά την πρώτη διακοπή το καλοκαίρι του 2010 η ΔΕΗ Α.Ε./Περιοχή Τρίπολης προχώρησε σε μελέτη - κατασκευή έτσι ώστε το καλοκαίρι του 2011 να είναι έτοιμη µία νέα παράλληλη γραμμή µε τεχνικά στοιχεία (95ACSR διατομή αγωγού και μήκος 13 χλμ περίπου) που θα λύσει το πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής. Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου από τις αρχές Απριλίου και έχει ολοκληρωθεί το 50% του έργου µε προγραμματισμό τέλος Ιουνίου 2011 να έχει ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί η μελέτη.
Για πληροφόρησή σας και µόνο, σας ενημερώνουμε ότι η αύξηση της ενέργειας το Μ. Σάββατο ήταν πρωτόγνωρη όταν το προηγούμενο βράδυ ήταν κατά πολύ λιγότερη αλλά και της αντίστοιχης περιόδου του 2010 ακόμα μικρότερη.
Επιπλέον έχουμε μεριμνήσει µε την τοποθέτηση μόνιμου εργολάβου στην περιοχή σας που τα αποτελέσματα είναι:
α) Ανακαινίσεις δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιοχής (Δήμοι Βόρειας Κυνουρίας και Νότιας Κυνουρίας).
β) Επιθεωρήθηκαν όλοι οι στύλοι της περιοχής σας για την αντοχή τους και γίνονται εκτεταμένες αντικαταστάσεις των όπου χρειάζονται.
γ) Έχει τοποθετηθεί και δεύτερο συνεργείο εργολάβου για την κατασκευή υπογείων δικτύων που τώρα εργάζεται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, µε την προοπτική να συνεχίσει προς τον δικό σας Δήμο.
δ) Ειδικά για την πόλη του Λεωνιδίου μελετήθηκε έργο της τάξεως των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) για την αλλαγή του δικτύου Μ.Τ. και ενίσχυσή του.
ε) Τέλος είχε ζητηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή (συνεννόηση µε τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο) για την υπογειοποίηση τμημάτων Μ.Τ. και Χ.Τ, έτσι ώστε το Λεωνίδιο να γίνει πιο φιλικό για τους κατοίκους, αλλά δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Είμαστε σίγουροι βλέποντας το ενδιαφέρον της νέας Δημαρχιακή Αρχής ότι θα συνεργαστούμε πολύ σύντομα πιο αποτελεσματικά για το καλό του Δήμου σας
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.-

Αλ. Δεληγιάννης
Δ/ντής Περιοχής Τρίπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου