Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας στις 30-06-11

Η(14/2011) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα βιβλιοθήκης) στο Λεωνίδιο την (30η) Ιουνίου (2011), ημέρα Πέμπτη και ώρα (19.00΄), με ημερήσια διάταξη την παρακάτω και εισηγητή τον Δήμαρχο.
Θέμα 1ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμων περιοχής Κρυονερίου».
Θέμα 2ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίου στα Πούλιθρα».
Θέμα 3ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση Σουλέϊκα) & προς Φωκιανό».
Θέμα 4ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ Πελετών».
Θέμα 5ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Διάνοιξη δρόμου στη θέση Κοφούνια».
Θέμα 6ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση δρόμων περιοχής Κρυονερίου».
Θέμα 7ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Προφήτη Ηλία προς Κάτω Μελισσό και Φτεριά».
Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Τσιτάλια – Πυργούδι (τμήμα περιοχής βοσκότοπων – αμπελοκτημάτων)».
Θέμα 9ο: Περί του χαρακτηρισμού οδών που συμβάλλουν στην Ε.Ο ΄Αστρους – Λεωνιδίου (περιοχή Τ.Κ Πραγματευτή).
Θέμα 10ο: Επί της 354/11-05-2010 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου