Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν μεταφορά και σε ποιους θα χορηγείται μηνιαίο επίδομα!

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους, που θα εφαρμοστεί και στην Αρκαδία
Ποιοι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούνται δωρεάν μεταφορά και με βάση ποια κριτήρια
Σε ποιους μαθητές προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης μηναίου επιδόματος και για ποιους λόγους
Οι δήμοι μεταφέρουν τους μαθητές, με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δημοτική συγκοινωνία.
Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως τα Κ.Τ.Ε.Λ.
Η απόφαση εδώ

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου