Έγκριση για το τμήμα της οδού «Άστρος - Λεωνίδιο - Φωκιανός – Κυπαρίσσι»!

Νέα έργα για την Αρκαδία ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με στόχο την επιτάχυνση των έργων αυτών, το ΥΠΕΚΑ προβαίνει στη συστηματική άρση διοικητικών εμποδίων που δεν αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και επιβαρύνουν τόσο τη Δημόσια Διοίκηση όσο και τον ιδιωτικό τομέα με περιττό διοικητικό φόρτο και οικονομικό κόστος.
Στην κατεύθυνση αυτή, αξιολογήθηκαν από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και εγκρίθηκαν από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, οι περιβαλλοντικοί όροι σειράς έργων υποδομών, αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αξιοποίησης ορυκτού πλούτου, τουριστικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών μονάδων.
Μεταξύ άλλων, έχουν υπογραφεί, το τελευταίο τρίμηνο του 2011, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σε:
α) Έργα υποδομών:
• τμήμα της οδού Άστρος - Λεωνίδιο - Φωκιανός – Κυπαρίσσι
• Αναδιάταξη δικτύων γραμμής μεταφοράς 150 kV Μεγαλόπολη-Καλαμάτα
β) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
• 14 MW στη θέση Ασπροβούνι Αρκαδίας, 30 MW στη θέση «Νεραϊδοράχη» του Δήμου Κυνουρίας
γ) Έργα αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου:
• Εκμετάλλευση αργίλου στην Αρκαδία
δ) Τουριστικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές πολεοδομήσεις:
ε) Βιομηχανικές μονάδες:
- Επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου στο Άστρος Κυνουρίας
Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τον Ιούλιο που μας πέρασε δεσμευτήκαμε ότι το ΥΠΕΚΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση και την δραστική επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας στην χώρα μας.
Ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν η αποδέσμευση ιδιωτικών επενδύσεων από χρονοβόρρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, χωρίς καμία έκπτωση στο σεβασμό και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Έξι μήνες μετά, έχουμε καταφέρει την αδειοδότηση εκατοντάδων νέων επενδυτικών σχεδίων.
Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας και το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η πλήρης υλοποίηση του νέου πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Όμως, είμαστε ικανοποιημένοι στο βαθμό που έχουμε καταφέρει, κάθε εβδομάδα που περνάει να κινητοποιούνται ακόμη περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη και τη διαφύλαξη θέσεων εργασίας στην χώρα."
Απο Καλημέρα Αρκαδία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου