Τοποθέτηση υπηρετούντων υπαλλήλων στις Οργανικές Μονάδες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Ορισμός Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Αναπληρωτών Προϊσταμένων λοιπών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων και Υπεύθυνων μη Αυτοτελών Γραφείων Ο.Ε.Υ


notiakynouria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου