Έξι θέσεις εργασίας στη Νότια Κυνουρία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας ενέκρινε ομόφωνα την απασχόληση έξι (6) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου ως εξής :

Ένας (1) Εργάτης καθαριότητας ΥΕ (8 µήνες)
Ένας (1) Οδηγός απορριµµατοφόρου ∆Ε (8 µήνες)
Ένας (1) Ηλεκτροτεχνίτης ∆Ε (8 µήνες)
Ένας (1) Εργάτης Ύδρευσης ΥΕ (6 µήνες)
Ένας (1) Εργάτης Αποχέτευσης ΥΕ (8 µήνες)
Ένας (1) Χειριστής µηχανήµατος έργου ∆Ε (8 µήνες)

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Δήμο.
kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου