Δρομολογείται έργο για την αναβάθμιση του δίκτυο ύδρευσης στον Τυρό


 
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο στο ΕΣΠΑ, για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 1.925.620€.
Ενέκρινε την ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη  Εταιρεία Ο.Τ.Α. του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) στο προτεινόμενο  έργο.
Επίσης, εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε Προγραμματική Σύμβαση, με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φορέας Υλοποίησης), η οποία διαθέτει την απαιτούμενη για το συγκεκριμένο έργο επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Τυρού με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.
Το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Τυρού είναι εκτεταμένο και καλύπτει την περιοχή από το Τσέρφο (περίπου 7 χλm βόρεια της Παραλίας Τυρού) μέχρι το νοτιότερο άκρο της παραλίας. Το ίδιο δίκτυο επεκτείνεται στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη ανάντη του Άνω Τυρού με σημαντικές υψομετρικές διαφορές.
Το δίκτυο τροφοδοτείται σήμερα από τέσσερις γεωτρήσεις, ενώ μία πέμπτη γεώτρηση στη θέση Ζενές έχει αποδειχθεί κατάλληλη για να συνδεθεί στο δίκτυο. Το δίκτυο ύδρευσης περιλαμβάνει μία σειρά από δεξαμενές, από τις οποίες τρεις (Τηγάνι, Γέφυρα και Χάβος) χαρακτηρίζονται ως κύριες και εξυπηρετούν την παραλιακή περιοχή και την περιοχή Άνω Τυρού και Σαπουνακαίϊκων. Οι υπόλοιπες δεξαμενές είναι μικρού όγκου και αποτελούν στην πραγματικότητα σημεία λειτουργίας σταθερής στάθμης, τα οποία έχουν κατασκευασθεί ανάντη των εκάστοτε ορεινών οικισμών που εξυπηρετούν. 
 kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου