Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). του μηνός Ιουνίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη

Ημερήσια διάταξη

θέμα 1 Περί εγκρίσεως των πρακτικών και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων επαναληπτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

θέμα 2 Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 3.350,0 €,
με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων ΤΚ Πουλίθρων» του ΚΑΕ: 30-7336.017.

θέμα 3 Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 6.000,0€, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου ΔΕ Λεωνιδίου» του ΚΑΕ: 25-7336.015.

θέμα 4 Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 7.200,0 €, με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης χώρου ανενεργού Χ.Α.Δ.Α Δ.Κ. Τυρού, (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) του ΚΑΕ: 20-6262.006.

θέμα 5 Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 500,0 €, με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» του ΚΑΕ: 00-6495.023.

θέμα 6 Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 8.000.0,0 €, με τίτλο «Μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης κοινοχρήστων χώρων» του ΚΑΕ: 30-7413.013.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
 Ιωάννης Μαρνέρης

 Πίνακας Αποδεκτών
1. Αθανασόπουλος Δημήτριος
2. Δολιανίτης Εμμανουήλ
3. Μπεκύρος Φίλιππος
4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης
5. Τσιγκούνης Δημήτριος
6. Πήλιουρας Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου