Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Λεωνίδιο με 17 θέματα στις 10-11-2015


19η Συνεδρίαση Δ.Σ.
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην 19/2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την 10η Νοεμβρίου 2015 – ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
Θέμα 1ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την δημιουργία νέου απαραίτητου κωδικού ΚΑ 30-7326.011 με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πέρνα Μελάνων ΔΕ Τυρού» ποσού 6.000,0 € και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών με τίτλους: α) ΚΑ. 25-7326.202 «Δημιουργία (2) φρεατίων αποστράγγισης ομβρίων υδάτων κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Πουλίθρων», β) ΚΑ 30-7323.011 «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Μετόχι», γ) 30-6262,006 «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015: Α) για την ενίσχυση των παρακάτω κωδικών εξόδων : α) ΚΑ: 00-6331.002 με τίτλο «Φόρος εισοδήματος Δήμου», β) «Φόρος ακίνητης περιουσίας Δήμου (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) γ) ΚΑ: 20-6414.002 με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών», δ) ΚΑ: 20-6414.004 με τίτλο «Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων Δ.Ε. Τυρού», ε) ΚΑ: 25-6262.008 με τίτλο «Δοκιμαστική άντληση υφιστάμενης γεώτρησης στη θέση Κοκκάνι Τ.Κ. Λεωνιδίου», και Β) για τη δημιουργία νέου ΚΑ με στοιχεία: 8117.024 και τίτλο «Τουριστική Προβολή του Δήμου σε μηνιαίο τουριστικό περιοδικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 18.160,00€ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)
Θέμα 5ο: Περί της αποβολής – έξωσης του κ. Νικολάου Λάτση από το δημοτικό ακίνητο στη θέση «Πλάκα» Λεωνιδίου, εντός του οποίου λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 6ο: Περί της αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου από την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι (5.869,41) €. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 7ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 8ο: Περί της αναπροσαρμογής των τελών υδρεύσεως Δήμου Νότιας Κυνουρίας από 1/1/2016 και εφεξής. (Εισηγητής: Κολινιώτης Δημήτριος)
Θέμα 9ο: Περί της έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 10ο: Περί του καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 11ο: Περί του ορισμού, εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Λακωνίας “Πάρνωνα – Ταυγέτου” Α.Ε.». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 12ο: Περί της εκποίησης του δημοτικού αγροτεμαχίου επιφάνειας 373,59 τ.μ. στη θέση «Επάνω Επισκοπή» της Περιοχής Πελιάς της Δ.Κ. Λεωνιδίου (εκτός οικισμού). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 13ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 14ο: Επί αιτήματος «Αρχείου της Τσακωνιάς» για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 15ο: Περί της διαγραφής τέλους δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 16ο: Περί της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Σαπουνάκη Κωνσταντίνου του Ηλία για διαγραφή τελών ύδρευσης. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
 notiakynouria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου