Ανοιχτή Επιστολή Χρήστου Ξερακιά προς τον Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους Νότιας Κυνουρίας! ΞΕΡΑΚΙΑΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                         ΛΕΩΝΙΔΙΟ 23/12/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διευθ.: ΠΟΥΛΙΘΡΑ - Τ.Κ.22300
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΗΛ. 6972 100 980

Προς α) Δήμαρχο Ν.Κυνουρίας
         β) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
         γ) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Περί απαλλαγής μου από τα καθήκοντα Αντιδημάρχου και αποχώρησης-
            διαγραφής μου από τη θέση συμβούλου της πλειοψηφίας

      Για έναν αιρετό της Αυτοδιοίκησης, η ευθύνη που φέρει όσον αφορά τα καθήκοντά του, είναι διπλή. Αφορά αφενός τους συμπολίτες και συνδημότες που τον εξέλεξαν σε αυτή τη θέση και αφετέρου την συνειδησιακή του ευθύνη, το να παρουσιάσει δηλαδή ένα πρότυπο χρηστής και έντιμης διαχείρησης αλλά και να πραγματοποιήσει κατά το ανθρωπίνως δυνατό, τις σκέψεις και τις ιδέες για τον τόπο του.
      Ο Καλλικράτης με το νέο ρόλο που αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιτρέπει την ανάπτυξη ενός αμιγούς αυτοδιοικητικού πνεύματος, που θα ευνοεί τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών με αναφορά την Τοπική Κοινωνία και τις ανάγκες της. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του ’60 όπου τα πολιτικά κέντρα φάνταζαν μακρινά και εξωτικά και οι λύσεις των προβλημάτων εξαρτώνταν από τη βούληση του τοπικού κομματάρχη. Οι νέες γενιές είναι πιο μορφωμένες και πιο καταρτισμένες απ’ότι οι προηγούμενες και πλέον οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν πολλαπλές απαιτήσεις από τους Δήμους, τις οποίες δεν μπορούμε να διαχειριστούμε με συνταγές του παρελθόντος.
      Έχουμε την τύχη, ζώντας στην επαρχία, να απολαμβάνουμε καλύτερη ποιότητα ζωής απ’ότι στα αστικά κέντρα. Αυτό το δεδομένο πρέπει να το προστατεύσουμε. Υψηλές υπήρεσίες καθαριότητος, σύγχρονες μέθοδοι διαχείρησης των απορριμμάτων, φωτισμός και ύδρευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι και της Τουριστικής αναβάθμισης της περιοχής αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
      Σε ότι αφορά στο Δήμο μας, η Νέα Δημοτική Αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και προσωπικά μου ανατέθηκε το τμήμα περιβάλλοντος μέχρι και την 14η Ιουλίου 2015 όπου και απαλλάσομαι με την 538/2015 απόφαση Δημάρχου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και είναι :
Σκέλος 1ο : Χαμηλός βαθμός συνεννόησης και συνεργασίας με τον Δήμαρχο και ανύπαρκτη επικοινωνία αρκετούς μήνες πρίν την απόφασή του για θέματα της καθημερινότητας.
      Το τμήμα Περιβάλλοντος και η καθημερινότητα του Δήμου μας, ήταν για εμένα αντικείμενο πολύ γνωστό λόγω της προηγούμενης θητείας μου ώς Αντιδήμαρχος στο ίδιο πόστο και με τον ίδιο συνεργάτη (προιστάμενο τμήματος περιβάλλοντος κ. Β.Μάνο). Έχοντας υπ’όψη την καλή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, το όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, την έλλειψη προσωπικού, την οικονομία καυσίμων και την κάλυψη κανονικής άδειας και ρεπό όπου κυμαίνονταν από 30 έως 40 ημέρες για κάθε υπάλληλο, με νέο πρόγραμμα (από 1η Οκτωβρίου 2014) προτείναμε  η αποκομιδή των απορριμμάτων να γίνεται καθημερινά με ένα απορριμματοφόρο μέχρι την περίοδο του Πάσχα. Αμέσως αντιμετωπίσαμε προβλήματα όπως μερική εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής και έλλειψη καταχώρησης εγγράφων (ζυγολόγια-ταχογράφος) όπως είχαν ζητηθεί για να γίνεται ο έλεγχος σε καθημερινή βάση. Προιστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου είναι ο Δήμαρχος τον οποίο ενημερώσαμε αρκετές φορές με προφορικές και γραπτές εισηγήσεις για αυτά τα προβλήματα και είχα τονίσει ότι βλάπτεται η εικόνα του Δήμου μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί ότι προβλέπεται από το νόμο και αναφέρομαι στο ωράριο των υπαλλήλων καθαριότητας το οποίο ορίζεται σε 6,5 ώρες.
      Επίσης, είχα ενημερώσει τον Δήμαρχο, προφορικά και γραπτά, για εργασίες που δεν γίνονταν στη χωματερή με βάση τη σύμβαση που είχε υπογράψει ο ανάδοχος, κάνοντας τακτικές και κοινές επισκέψεις στο χώρο με τους συναρμόδιους (τον έτερο Αντιδήμαρχο και τον προιστάμενο τμήματος περιβάλλοντος).
      Επιπλέον,είχα επισημάνει (και ζητήσει επανειλημμένως) την ανάγκη υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη, ώστε να μπορούμε καθημερινά να καταχωρούμε το αρχείο εργασιών και να διεκπεραιώνουμε σύντομα την αλληλογραφία και τα αιτήματα των δημοτών αλλά και των προέδρων των Τ.Κ. . Τελικά κρίθηκε περισσότερο αναγκαία η τοποθέτηση υπαλλήλου για τις ανάγκες στο Λιμενικό Ταμείο παρά στο Τμήμα Περιβάλλοντος το οποίο πρέπει να δίνει λύσεις άμεσα σε θέματα όπως πολεοδομίας, πολιτικής προστασίας, καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κ.α.
      Απόλυτη απαξίωση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δήμαρχος-Αντιδήμαρχοι) της οποίας πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος και έχει την ευθύνη για τη σύγκληση των συνεδριάσεών της. Να προσθέσω ότι η Οικονομική επιτροπή έχει συνεδριάσει 36 φορές ενώ η Εκτελεστική μόνο δύο φορές, για την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος και Προυπολογισμού 2015 (Δεκέμβριος 2014) την οποία είχε αναλάβει ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σωτηρόπουλος. Θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος, πώς μέλος αυτής της επιτροπής ενώ έχει χαμηλό επίπεδο συννενόησης-συνεργασίας-επικοινωνίας με τον Δήμαρχο και γενικά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου, δεν κρίθηκε αναγκαίο από τον ίδιο τον Δήμαρχο να το θέσει πρός συζήτηση, όχι μόνο στην Εκτελεστική επιτροπή αλλά και σε ένα από τα τόσα προσυμβούλια που προηγήθηκαν όλων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
      Είχα προτείνει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής επιτροπής, οι οποίες τελικά δεν έγιναν, να συμμετέχουν οι προιστάμενοι τμημάτων του Δήμου και οι σύμβουλοι του Δημάρχου ώστε να εξασφαλίζεται σαφής εικόνα σε όλους μας, απολογισμού και προγραμματισμού ανά μήνα.
      Είναι λογικό, ειδικά ένας νέος Δήμαρχος, στην αρχή της ενασχόλησής του με τα κοινά και κατ’επέκταση άπειρος, να επιδιώκει τέτοιες διαδικασίες οι οποίες εξάλλου προβλέπονται και από το νόμο. Όταν όμως πράττει το αντίθετο, θεωρεί μάλλον ότι η διαχείρηση και η απόφαση είναι προνόμιο και υπόθεση μιάς άλλης ομάδας. Είναι αλήθεια ότι κλήθηκα τον Ιούνιο και αποχώρησα από συζήτηση που αφορούσε κυρίως θέματα της ΔΕ Κοσμά ενώ ο χορικός Αντιδήμαρχος κ. Δ.Τζοβάνης αλλά και ο χορικός Αντιδήμαρχος της ΔΕ Τυρού κ. Ι.Τριανταφύλλου απουσίαζαν. Προς τί άραγε η ενημέρωση σε δύο από τους τέσσερις Αντιδημάρχους για θέματα Τεχνικού προγράμματος και Προυπολογισμού όταν δεν παρευρίσκονται όλοι οι Αντιδήμαρχοι και δεν συγκαλείται συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής ;
Σκέλος 1ο 3: Προβλήματα συνεργασίας και συνεννόησης με τον χορικό Αντιδήμαρχο Τυρού κ. Ι.Τριανταφύλλου, με παράλληλη δημιουργία εντάσεων.
      Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα συνεργασίας με τον κ. Τριανταφύλλου καθώς όποτε μου ζήτησε προσωπικό για να καλύψει ανάγκες ηλεκτροφωτισμού ή στελέχωση απορριμματοφόρου ανταποκρίθηκα στο βαθμό που ήταν εφικτό. Το πρόβλημα που υπήρχε αφορούσε την κατανάλωση καυσίμων στην ΔΕ Τυρού για την οποία ήμουν αρμόδιος και φυσικά ενημέρωσα εγγράφως τον Δήμαρχο δυο φορές από τον οποίο ρωτήθηκα ¨τι παριστάνω¨ και άν είμαι ¨τιμητής της εντιμότητας¨. Σκέλος 2ο : Παράπονα Προέδρων Τ.Κ. για μή αγαστή συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο, με αποτέλεσμα τη μή επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονταν στις Τ.Κ. αρμοδιότητάς του.
      Δεν είναι πρέπον να μιλά κανείς για μή αγαστή συνεργασία γενικά και αόριστα αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μου γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα που δεν επιλύθηκαν καθώς και οι επώνυμες διαμαρτηρίες των Προέδρων των Τ.Κ..
Σκέλος 3ο 1: Ανεπιτυχής προγραμματισμός για εργασίες καθαριότητας την περίοδο του Πάσχα.
      Μου ζητήθηκε από τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου κ. Α.Γολεγό να καταρτίσω και να παραδώσω εγγράφως στον ίδιο ένα προυπολογισμό εργασιών καθαριότητας για το Πάσχα όπου θα αναγράφονταν που και ποιές εργασίες πρέπει να γίνουν, πόσα άτομα χρειάζονταν και ποιό το πιθανό κόστος. Οι εργασίες αφορούσαν καθαρισμό στο επαρχιακό δίκτυο (απορρίμματα-χόρτα)  Πελιά έως Πούλιθρα και ανάλογες εργασίες στη ΔΕ Λεωνιδίου και στις ΤΚ Πραγματευτής,Πουλίθρων,Τσιταλίων,Πηγαδίου,Αμυγδαλιάς,Πελετών αρμοδιότητάς μου ώς χορικός Αντιδήμαρχος. Οι Πρόεδροι των άλλων ΤΚ είχαν δεχτεί οι εργασίες αυτές να γίνουν μετά το Πάσχα στις κοινότητές τους λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Πράγματι παρέδωσα στον κ. Γολεγό ότι μου ζήτησε και αργότερα με ενημέρωσε ότι ο Δήμαρχος αποφάσισε να ανατεθούν και να εκτελεστούν οι εργασίες παρά τη σκέψη ότι ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος. Επίσης δόθηκε εγγράφως στον ίδιο τον Δήμαρχο τη Μ.Τρίτη το πρόγραμμα εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων κατά τις αργίες του Πάσχα.
Σκέλος 3ο 2: Ανεπιτυχής προγραμματισμός καθαριότητας για το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος, με παράλληλη έλλειψη υπευθυνότητας και αισθήματος ευθύνης.
      Το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρχε οδηγός μόνιμος υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ήθελε να εργαστεί διότι :
 1. O Λάτσης Παντελής έχοντας υποβάλλει αίτηση είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να εργάζεται στις αργίες.
 2. Ο Γκανής Σωτήρης μας γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί στο Λουτράκι λόγω της συμμετοχής του υιού του σε αθλητικές εκδηλώσεις.
 3. Ο Κολοβός Παναγιώτης είχε κανονίσει τη συμμετοχή του σε μουσικό συγκρότημα στην Τρίπολη για δύο βράδια.
      Μη έχοντας άλλη επιλογή συναποφασίσαμε με τον έτερο Αντιδήμαρχο Κ.Διαμαντή και Β.Μάνο, προιστάμενο τμήματος περιβάλλοντος, να αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων για το 3ήμερο ο Θ.Γολεγός (Γάλλος). Είναι γνωστό ότι ο κ. Θ.Γολεγός έχει αναλάβει με σύμβαση έργου την αποκομιδή για τον Δήμο των απορριμμάτων στις ΤΚ Κοσμά,Παλαιοχωρίου,Πλατανακίου,Αγίου Βασιλείου, Πραγματευτής,επάνω γειτονιάς Πουλίθρων και ανακύκλωση με δικό του όχημα και εργατικό προσωπικό. Από που προκύπτει λοιπόν ότι ό έτερος Αντιδήμαρχος Κ.Διαμαντής  επιστρατεύτηκε ακόμα και με χειρωνακτική εργασία στην αποκομιδή για την επίλυση του προβλήματος ;
Σκέλος 4ο: Συμμετοχή στη συζήτηση και την κατάρτιση της 117/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ‘’Περί της έκδοσης κανονιστικής απόφασης με θέμα Καθορισμός για την περίοδο του 2015 των κοινοχρήστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεταιη παραχώρηση’’
      Η συμμετοχή μου στο Δ.Σ. αφορούσε γενική κανονιστική του Δήμου σε χώρους αιγιαλού που βρίσκονται έμπροσθεν από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με αφορμή το νέο νόμο και τις αλλαγές που προέβλεπε για τις μισθώσεις και χρήσεις αιγιαλού, ανατέθηκε στον κ. Βαρνάβα (ειδικός συνεργάτης) από τον Δήμαρχο να αποτυπώσει όλους αυτούς τους χώρους για να ενημερωθεί το Δ.Σ. ποιά θα είναι τελικά τα επιτρεπτά μ2 που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος επί του αιγιαλού. Δεν υπήρχε καμία προσωπική αίτηση η οποία να αποσκοπούσε σε ιδίο όφελος.
Σκέλος 5ο: Τηλεφωνική συνομιλία με το Δήμαρχο τον Ιούλιο του 2015
      Πράγματι στις 10 Ιουλίου 2015, βραδυνή ώρα, μου τηλεφώνησε ο Δήμαρχος και μου ζήτησε ‘’φιλικά’’ την επομένη να του στείλω την παραίτησή μου. Πρέπει να προσθέσω ότι η παραίτηση είχε τεθεί από τον ίδιο τον Δήμαρχο άλλες δύο φορές, σε προσυμβούλια, πολύ νωρίς (Νοεμβριος 2014) όταν συζητούσαμε το Τεχνικό πρόγραμμα και Προυπολογισμό 2015 καθώς και τον Απολογισμό 2013. Είχα αναφέρει τότε ότι διακρίνω αμφισβήτηση και παραγκωνισμό, ειδικότερα στην κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος και του Προυπολογισμού όπου αποκλειστικά αρμόδια για την κατάρτισή τους είναι η Εκτελεστική επιτροπή. Επειδή λοιπόν είχα την αίσθηση ότι κάτι επιδιώκεται και προετοιμάζεται όταν ζητήθηκε η παραίτησή μου είπα στον Δήμαρχο ότι δεν πρόκειται να τον διευκολύνω και του ζήτησα να το κάνει ο ίδιος γραπτώς. Διότι από απλή περιέργεια και μόνο, ήθελα να δώ πώς θα τεκμηριώσει μια τέτοια απόφαση. Αυτά τα οποία αναγράφονται εντάσσονται σε ένα πλαίσιο τυποποιημένων αποφάσεων παρόμοιων περιπτώσεων άλλων Δήμων.
      Τελικά, το πρόβλημα ήταν οι διαφωνίες μου σε θέματα όπως λειτουργία του Δήμου, προσωπικού, διαχείρησης, αποφάσεων του Δημάρχου όπου έγκαιρα τον ενημέρωνα προφορικά και γραπτώς.
      Θα είχε ενδιαφέρον, παρ’ότι δεν μου επέτρεψαν, να τοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο επί των όσων συνέβησαν και των όσων αναγράφονταν στην απόφαση του Δημάρχου περί απομάκρυνσής μου. Παράλληλα προκαλεί ερωτηματικά η στάση του συνόλου της μειοψηφίας. Βέβαια, στην προσπάθειά του ο Δήμαρχος να με  παρουσιάσει ώς τον άνθρωπο που δημιούργησε  προβλήματα στο Δήμο, ίσως να ικανοποίησε και ορισμένους από αυτούς. Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιό του και η ψήφος όσων με τίμησαν συνέβαλαν ξεκάθαρα στο να βρίσκεται σήμερα στη θέση του Δημάρχου αλλά η απόφασή του δεν έπεισε τους ψηφοφόρους μου ότι δεν επέλεξαν σωστά διότι με γνωρίζουν πολύ καλά. Τους διαβεβαιώνω ότι από τη θέση πλέον του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου θα είμαι πιο επιμελής για το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών αφού έχω απαλλαγεί από το βάρος του κινδύνου να πλήξω την πολιτική συνοχή και το κύρος της παράταξης, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, ούτε θα μπορεί να χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά μου προσβλητική, προκλητική, απαράδεκτη και εκτός πολιτικής γραμμής της παρατάξεως την οποία προφανώς αποφάσισε μόνος του ή με ολίγους.
      Τέλος, σε ότι αφορά τις αιτήσεις μου τις οποίες χαρακτηρίζεται ώς συκοφαντικές για εσάς και τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα περί ανακριβών ειδήσεων σχετικά με τις δράσεις και το έργο της Δημοτικής Αρχής, πρός το παρόν είναι αιτήσεις που αποσκοπούν σε ενημέρωσή μου. Με επιμέλεια, θα έλεγε κανείς, αναφέρεται (στην απόφασή του περί διαγραφής μου) το περιεχόμενο της κάθε αίτησής μου αλλά δεν δημοσιεύτηκαν οι αντίστοιχες απαντήσεις και περιορίστηκε στο γενικό “Απαντήθηκαν αρμοδίως και υπηρεσιακώς”. Για την πλήρη ενημέρωση και για ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να δημοσιευθούν και οι απαντήσεις επί των αιτήσεών μου και όλα τα έγγραφα που του απέστειλλα ώς Αντιδήμαρχος με σκοπό την ενημέρωσή του. Παράδειγμα, για το σχολείο των Πελετών δεν τέθηκε από εμένα θέμα λειτουργίας του σχολείου. Με την αίτησή μου, ώς Δημοτικός Σύμβουλος, ζητώ να ενημερωθώ για το κόστος εργασιών επισκευής, διαμονής, τρόπος πληρωμής για την οικία εντός του χώρου του σχολείουόπου διαμένει η κα Καθαροπούλου με την οικογένειά της. Είναι βέβαιο ότι, η κα Καθαροπούλου, δεν έκανε αυθαίρετα κατάληψη στην οικία για την οποία της αποστείλατε έξωση και μένει να μας εξηγήσετε τους λόγους της αποφάσεώς σας.
      Τέλος θα συνεχίσει να απαιτείται η ενημέρωσή μου σε θέματα που αφορούν τα καθηκοντά μου ώς Δημοτικός Συμβουλός για την παροχή ενημέρωσης των δημοτών ώς έχω υποχρέωση.
      
Με εκτίμηση,
Ξερακιάς Χρήστος

16 σχόλια:

 1. Θα πρεπει απο την θεση του ανεξαρτητου πλεον συμβουλου να εκτελεις καλοπιστη αλλα αντικειμενικη σκληρη κριτικη προς το συμφερον των δημοτων,,Ως προς την λανθασμενη -κατα την αποψη μου-επιλογη του σημερινου δημοτικου συνδιασμου εκεινο που μπορω να πω φιλε Χρηστο ειναι,,Ας προσεχες!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ας πρόσεχες δις αγαπητέ. Κοίτα μόνο μη τριτώσει το κακό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αθανασόπουλος Δημήτρης26 Δεκεμβρίου 2015 - 10:03 μ.μ.

  ΣΧΟΛΙΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

  Στην παραπάνω επιστολή ό πρώην αντιδήμαρχος μεταξύ άλλων γράφει τα εξής:
  « Παράλληλα προκαλεί ερωτηματικά η στάση του συνόλου της μειοψηφίας. Βέβαια, στην προσπάθειά του ο Δήμαρχος να με παρουσιάσει ως τον άνθρωπο που δημιούργησε προβλήματα στο Δήμο, ίσως να ικανοποίησε και ορισμένους από αυτούς.»
  Σε ότι με αφορά κύριε πρώην αντιδήμαρχε έχω να σε ρωτήσω, γιατί προκαλεί ερωτηματικά η στάση της αντιπολίτευσης . Μήπως επειδή δεν πήραμε θέση σε μια εσωτερική σας διένεξη; Μα νομίζω ότι αυτό επιβάλλει ο πολιτικός πολιτισμός. ΄Η μήπως θα ήθελες να εκφράσουμε και δημοσίως την χαρά μας, γεγονός που δεν θα σε κολάκευε;
  Βέβαια σε σχέση με αυτό πού λες ότι δηλαδή η πράξη του Δημάρχου «ίσως να ικανοποίησε μερικούς από αυτούς» από εμάς δηλαδή, καλά το εκτίμησες . Γιατί «Εστί δίκης οφθαλμός ως τα πανθ΄ορά» δηλαδή «Υπάρχει το μάτι της θείας Δικαιοσύνης, το οποίο παρακολουθεί τα πάντα» . Και προσθέτω ακόμη «Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Δηλαδή «το να πέφτει κάποιος στο ίδιο λάθος, δεν είναι γνώρισμα σοφού άνδρα»
  Κύριε πρώην αντιδήμαρχε να μην ψάχνεις ενόχους εκεί που δεν πρέπει, αλλά να κοιτάξεις το πρόσωπο σου στον καθρέφτη και μετά ψάξε για ενόχους . Σε ενημερώνω ακόμη ότι υπάρχει διαδικασία να συζητηθεί το θέμα σου στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά η πρωτοβουλία ανήκε σε σένα. Άλλωστε στο Δημοτικό συμβούλιο που έγινε στον Κοσμά και στο επόμενο που ένινε στο Λεωνίδιο τόσο ο Θόδωρος ο Δάνεσης όσο και εγώ, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα στον Πρόεδρο του ΔΣ γιατί δεν μπήκε προς συζήτηση το αίτημα σου, χωρίς να πάρουμε πειστική απάντηση. Αν θα ζητούσες την βοήθεια της αντιπολίτευσης προκειμένου να γίνει η συζήτηση αυτή και υπήρχε άρνηση τότε θα κατανοούσα τις αιτιάσεις σου. Όμως σε ότι αφορά την μείζονα αντιπολίτευση δεν της ζητήθηκε καμία συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή για την οποία είμαστε ανοιχτοί και σήμερα.
  Κλείνοντας την παρέμβαση μου σε βεβαιώνω για δύο πράγματα : 1) Η μείζονα αντιπολίτευση θα ήταν θετική στο αίτημα σου (και το απέδειξε) για συζήτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έκανε ότι μπορούσε προς την κατεύθυνση αυτή. 2) Σε ότι με αφορά σου δηλώνω ότι προφορικά ανέφερα στον πρόεδρο του Δημ Συμβουλίου (έχω και μάρτυρες ) ότι κακώς έκανε που δεν σου έδωσε την δυνατότητα να απολογηθείς στο Δημοτικό συμβούλιο όταν αυτός σου διάβασε την απόφαση καθαίρεση σου από αντιδήμαρχος.

  Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
  Δημήτρης Αθανασόπουλος
  Δημοτικός Σύμβουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΞΕΡΑΚΙΑΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ 28 Δεκεμβρίου 2015
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
   ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


   Προς κ. Αθανασόπουλο Δημήτριο

   Θέμα : Απάντηση στο σχόλιο του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας κ. Αθανασόπουλου Δημήτριου.


   Κύριε Αθανασόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη,
   Σχετικά με την ανάρτηση του σχολίου σου στις 26 Δεκεμβρίου 2015 10:03μμ έχω να απαντήσω τα εξής :
   • Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όταν αναφέρθηκα σε μία συγκεκριμένη στάση. Επίσης θεωρώ ότι η τοποθέτησή σου περί εσωτερικής διένεξης κατά την εκτίμησή μου δεν είναι ακριβείς, την δικαιολογώ όμως διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις δεν μου δόθηκε η δυνατότητα, όχι να απολογηθώ, αλλά να εξηγήσω λεπτομερώς τις θέσεις μου. Θεωρώ λοιπόν λογικό, από τη στιγμή που δεν είχες ακούσει και τον αντίλογο, να σου έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις.
   • Σε σχέση με το “εστί δίκης οφθαλμός........” με το οποίο συμφωνώ απολύτως, έχω να απαντήσω “στερνή μου γνώση να σ’είχα πρώτα”.
   • Η στάση μου ήταν, είναι και θα είναι θεσμική, γι’αυτό και η όποια εντύπωση δόθηκε περί προσωπικής αντιπαράθεσης με τον οποιονδήποτε, εκτιμώ ότι δεν είναι πραγματική. Θα συμφωνήσω βέβαια μαζί σου ότι αυτή η εντύπωση επιχειρήθηκε να δοθεί για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, όχι όμως από εμένα. Είμαι πεπεισμένος ότι όταν θα ακούσεις τις τεκμηριωμένες θέσεις μου θα αντιληφθείς ότι η εκτίμησή μου είναι ορθή.
   • Σε ευχαριστώ για τη θετική σου στάση σχετικά με το αίτημά μου να μου δοθεί ο λόγος για εξηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε πληροφορώ ότι το αίτημα αυτό υπάρχει από μέρους μου, δεν έχει γίνει όμως αποδεκτό από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε διαβεβαιώνω ότι θα επανέλθει το αίτημα επισήμως, όχι για να ικανοποιηθώ σε προσωπικό επίπεδο, αλλά για να κλείσει θεσμικά αυτή η εκκρεμότητα χωρίς αντιπαραθέσεις προσωπικού περιεχομένου αλλά με κατάθεση θέσεων απολύτως τεκμηριωμένες κατά την αποψή μου. Πέραν των ανωτέρω και επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι το αίτημά μου θα γίνει αποδεκτό, για ευνόητους λόγους, είμαι στη διάθεσή σου να σε ενημερώσω προσωπικά λεπτομερώς για τις θέσεις μου, όχι μόνον για όσα αφορούν τη θητεία μου ώς Αντιδημάρχου, αλλά και γενικότερα.
   Σεβόμενος τη θεσμική σου ιδιότητα ώς επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης θεωρώ υποχρέωσή μου να το πράξω εφόσον βεβαίως και εσύ το επιθυμείς.


   Με εκτίμηση,

   Ξερακιάς Χρήστος

   Διαγραφή
 4. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος άμα είναι άεργος. Καφεδάκι, χαρτούρα κι άγιος ο θεός (Αλέξης). Πάμε μπροστά. ΣΥΡΙΖΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος κι εσείς μιλάτε για πράγματα μικρά. Άντε να καταλήξουμε στο γάμο γιατί έχει αρχίσει και κουράζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κυριε ξερακια.πηγατε.φαγατε τα μουτρα σας.κ τωρα;ξανα πισω να ζηταμε βοηθεια σε αυτους που κατηγορουσες.τωρα ειναι σωστη κ καλη;;και πρην ηταν χιλια δυο που ελεγες;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σιγά μην έφαγε τα μούτρα του ο ξερακιάς.... Ο μαρνέρης τα έφαγε που τον πήρε μαζί του το 2010 και τσακώθηκε με όλο το κόσμο και μετά ο λυσίκατος που τον πήρε και έκανε τα ίδια. Αυτός μια χαρά την έχει, περιμένει μαζί με το ομορφόπαιδο τι θα τους πει ο μπαμπάς να κάνουν. Έτσι σε δουλειά να βρισκόμαστε

   Διαγραφή
 7. Χρήστο έχεις κι εσύ μέρος της ευθύνης για την ήττα του Μαρνέρη με λίγους ψήφους διαφορά. Πολύ περισσότερο δε επειδή προερχόσουν από το συνδυασμό του και έπεισες τους ψηφοφόρους να σε ακολουθήσουν στον Μπάμπη!
  Μήπως βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν θα σου έκανε λίγο καλό μια
  ''πολιτική αποχή'' και όχι επαναλαμβανόμενες κουβέντες στα καφενεία με τον γνωστό μέντορά σου και τον έταιρο διαμαρτυρόμενο εναντίον του Μπάμπη από το διπλανο χωριό??
  Μήπως ήρθε η ώρα να κοιτάξεις το μαγαζί σου που απο'τι μαθαίνω δεν πατάει άνθρωπος?
  Μην συνεχίζεις να γίνεσαι πιόνι του καθενός νομίζοντας πως μιλάς εσύ. Σκέψου.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ήττα Μαρνέρη με λίγους ψήφους διαφορά. Έχεις μεγάλο δίκιο, γιατί αν δούμε τη σταυροδοσία στα Πούλιθρα μάλλον η ήττα Μαρνέρη θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν ήταν ο Ξερακιάς στο Λυσίκατο.

   Διαγραφή
  2. Το έβγαλε το συμπέρασμα ο πολιτικός αναλυτής, γιατί δεν μας λες για τους Συριζαϊκούς ψήφους που στο δεύτερο γύρο πήγαν όλοι στον δεξιό??

   Διαγραφή
  3. Υποστήριξη στο Λυσίκατο και όχι στον Ξερακιά. Ακόμη και οι Συριζαίοι δεν τον πάνε, όπως είναι κοινώς γνωστό. Συμπέρασμα δε θα έλεγα πως είναι, μόνο τη γνώμη μου είπα πολιτικέ είρωνα.

   Διαγραφή
  4. Να εισαι σιγουρος πως αν δεν ηταν ο ξερακας στα πουληθρα ο λυσικατος δεν θα επερνε τους ψηφους που πηρε.με το τρεξιμο του κ με τους συριζα καλα τα πηγε.κ τωρα τι λενε;;;τι καναμε!!!!

   Διαγραφή
  5. Τώρα που το έγραψες με έπεισες 100%.

   Διαγραφή
 8. Ξερακιάς και Αθανασόπουλος ....2 ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ της Κυνουρίας επικοινωνούν από αυτό το blog. OK. Γιατί δεν πάτε για ένα καφεδάκι και να μας πείτε αν τελικά τα φτιάξατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ξέρει κάποιος να μας πει εδώ που τα λέμε όλα.Αν μπουν ανεμογενητριες στη Βασκηνα, απέναντι από την Ελωνα, αν ναι θα είναι κερδοφόρες για έσοδα του δήμου γενικά από τα κέρδη γιατί σε άλλα μερί οι δημότες έχουν έσοδα οι τοπικές κοινότητες δεν πληρώνουν ρεύμα καν. Στην κουνούπια τα έσοδα που πάνε γιατί δεν έχει ενημέρωση κάποιος αρμόδιος του δήμου, τι γίνεται με τα έσοδα που πάνε κάτω από το τραπέζι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή