Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου για το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
Πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο,
Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή για τα προβλεπόμενα εμβόλια,
Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης,
Αποδεικτικό στοιχείο που θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή,
Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης,
Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης Νηπιαγωγείου, οι γονείς και οι κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Δ/ντής Εκπ/σης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.
notiakynouria.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου