Δεύτερη επιστολή διαμαρτυρίας των πολιτών Νότιας Κυνουρίας για τις αντικειμενικές αξίες!(2ο, κατεπείγον)   Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο   Α Ι Τ Η Μ Α
(για τη μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α)
των
Πολιτών του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
(δια του Δημάρχου τους) 
π ρ ο ς
1) τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αντώνιο Σαμαρά,
2) τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,
3) τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα,
4) τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Μεϊμαράκη,
5) τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
(ιδιαίτερα τους κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο - Κωνσταντίνο Ζαχαριά & Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο),
6) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο και
7) τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων κ. Ναπολέοντα Γκόκα
με κοινοποίηση
στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη,
στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο,
στην ΕΝΠΕ - στην ΚΕΔΕ και στους Δημάρχους των «ορεινών» Δήμων της Χώρας.

Σχετ: 1ο αίτημα (07-12-2013) των πολιτών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

   Μετά τη μελέτη του σχεδίου νόμου για τον «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων και συζητείται στην οικεία Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, το οποίο για ότι μας αφορά ως προς συντελεστές για κτίσματα και εντός σχεδίου ή εντός οικισμών δομημένα οικόπεδα είναι βελτιωμένο αλλά άδικο και παράνομο όπως ήταν και το σχέδιο νόμου για τον «Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α)» που αποσύρθηκε, αφού και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α για την είσπραξή του βασίζεται σε ανυπόστατες αντικειμενικές αξίες - τουλάχιστον 2πλάσιες των πραγματικών
   και επειδή
   α) οι πραγματικές αξίες ακινήτων στην Ελλάδα  υπολείπονται των αντικειμενικών κατά ½ τουλάχιστον,
   β) οφείλατε να είχατε εναρμονίσει τις άδικες αυτές αντικειμενικές αξίες με τις πραγματικές από το έτος 2012 και δεν το έχετε κάμει κατά παράβαση σχετικής πρόβλεψης νόμου,
   γ) η αναβολή της διαρθρωτικής αυτής αλλαγής γίνεται καθαρά με εισπρακτικές επιδιώξεις και δείχνει ότι δεν λαμβάνετε υπόψη σας τα δυσβάστακτα φορολογικά βάρη των Ελλήνων Πολιτών ούτε βέβαια τα άδικα και παράνομα φορολογικά βάρη των πολιτών των χαρακτηρισμένων με τον «Καλλικράτη» ορεινών Δήμων της Χώρας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας («ορεινός» κατά τον «Καλλικράτη» και «ορεινός & μειονεκτικός» κατά την Ε.Ε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης), θεωρώντας ότι πρέπει να εισπραχθούν από το Κράτος φόροι, ακόμα και αν το αντίτιμό τους είναι απότοκο άδικης και παράνομης φορολογίας,
   δ) η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών - οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου - ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών - η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ, που οφείλετε ν’ αναλάβετε την τυπική και ουσιαστική διαδικασία για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και την εναρμόνισή τους με τις τιμές της αγοράς, δεν «δύνασθε» να το κάνετε,
σας ζητούμε εναλλακτικά,
στο νόμο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α που πρόκειται να ψηφισθεί άμεσα και για όλους ανεξαιρέτως τους «ορεινούς» Δήμους της Χώρας, να
1) καθορίσετε (άρ. 4, κεφ. Α, παρ. 2α) Βασικό Φόρο (ΒΦ) για τα κτίσματα ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ), όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, δηλαδή
Τιμή Ζώνης - Φορολογική Ζώνη (Φ.Ζ) - Βασικός Φόρος (Β.Φ)
                  (€/τ.μ)                                  (€/τ.μ)
                  0 - 500           1               1,00 (αντί 2,00)
              501 - 750            2              1,40 (αντί 2,80)
              751-1000            3              1,45 (αντί 2,90)
            1001-1500            4              1,85 (αντί 3,70),
2) αναπροσαρμόσετε τη διάταξη του άρ.4 - κεφ. Α - παρ.2β ώστε σε αυτήν ν’ αναγράφεται «για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των 25 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,80 - για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των 50 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,70 - για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των 75 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60 και για κτίρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,50»,
   3) αφήσετε τόσο τα δομημένα όσο και τα αδόμητα οικόπεδά μας αφορολόγητα,
ώστε με τον τρόπο αυτό ν’ αρθεί η μέγιστη αδικία και παρανομία που συντελούνται σε βάρος μας και να δοθούν κίνητρα σε όλους εμάς που κατοικούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά - οικονομικά και κοινωνικά στους «ορεινούς» Δήμους της Χώρας να παραμείνουμε στον τόπο μας.
   Με τη σιγουριά ότι με ομοθυμία θα ενεργήσετε άμεσα και αποτελεσματικά, αναμένουμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας, έχοντας αναστείλει τη δυνατότητα αντίδρασής μας στην αδικία που υφιστάμεθα συνεχώς και παρανόμως από το 2011.

Με τιμή 
Ιωάννης Η. Μαρνέρης. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου