ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Για τον παιδικό σταθμό Λεωνιδίου!

Δια του δελτίου αυτού, αγαπητοί συμπολίτες μου, σας ενημερώνω ότι δημοσιεύθηκε η Περίληψη Διακήρυξης του ΄Εργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 500.000 €, με ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού την 4η  Μαρτίου 2014.
   Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε μέσω της από 11-09-2013 Προγραμματικής Σύμβασης, προχώρησαν την περασμένη Πέμπτη 30-1-2014 σε έγκριση των όρων της Διακήρυξης καθώς και των Οικονομικών & Συμβατικών Τευχών του παραπάνω συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής ΄Εργου, μετά την ένταξή του στο Ε.Π Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013.
   Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία στις 4-3-2014, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00΄ στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
   Η απόφαση έγκρισης της διαδικασίας του Διαγωνισμού υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, ο οποίος εκπροσωπείται από τον  Δήμαρχο Ιωάννη Μαρνέρη και Φορέας Υλοποίησης είναι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε, η οποία εκπροσωπείται από τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαρίνη Μπερέτσο.
    Πρόκειται για Έργο Εκσυγχρονισμού των Υφισταμένων Υποδομών του  Παιδικού Σταθμού Λεωνιδίου του  Δήμου  Νότιας Κυνουρίας.   Το εν λόγω κτίριο είναι ισόγειο με υπόγειο και κεραμοσκεπή συνολικού εμβαδού 598,44 m2 σε οικόπεδο περίπου 1,5 στρέμματος στην περιοχή «ΣΙΟΣ» στο Λεωνίδιο.
   Ενδεικτικά αναφέρονται οι  βασικές εργασίες παρέμβασης οι οποίες είναι η αντικατάσταση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, η μόνωση και η αντικατάσταση των κεραμιδιών της στέγης, η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης. Επιπλέον, θα ανακατασκευασθούν εξ’ ολοκλήρου οι χώροι υγιεινής, ιματισμού, ο χώρος προετοιμασίας γευμάτων και θα κατασκευαστεί WC ΑΜΕΑ. Τέλος, όλοι οι χώροι του Παιδικού Σταθμού θα ανακαινιστούν πλήρως (δάπεδα, οροφές, φωτισμός, χρωματισμοί), έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ευχάριστος  χώρος φιλοξενίας για τα παιδιά.
       
Ιωάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού ΚΕΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου