Προσφορά για προμήθεια ένδυσης ζητάει ο Δήμος Νοτιας Κυνουρίας!«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την προμήθεια ένδυσης και μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νότιας Κυνουρίας».

O Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας καλεί όλους ενδιαφερόμενους   να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια ένδυσης και μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νότιας Κυνουρίας» στο πρωτόκολλο του Δήμου  έως την Τετάρτη 12/02/2014 στις 11:00π.μ. είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς.
Δεκτές γίνονται οι προσφορές από φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αναδόχου προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συμφωνούν με της τεχνικές προδιαγραφές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2757360221 κος Κριμήτσος Κωνσταντίνος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


Ιωάννης Η. Μαρνέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου